Thursday
Nov 21
Friday
Nov 22
Saturday
Nov 23
Sunday
Nov 24
Monday
Nov 25
Conditions 356 353 296 356 302
  Moderate or heavy rain shower Light rain shower Light rain Moderate or heavy rain shower Moderate rain
High 9°C/49°F 11°C/51°F 12°C/54°F 12°C/53°F 13°C/55°F
Low 5°C/42°F 10°C/49°F 10°C/51°F 11°C/51°F 11°C/51°F
Wind SE 18 mph/28 kmh SSE 20 mph/33 kmh SE 18 mph/29 kmh SSW 13 mph/22 kmh SW 21 mph/34 kmh
Rain 3.3mm 11.1mm 12.5mm 1.5mm 17.9mm